Mide asidinin önemi! Süt ve gluten

Mide asidi ile gluten arasındaki ilişki insan sağlığı için kritik öneme sahip. Fakat belli gıdaların sindirilebilmesi içinde mide asidine ihtiyaç vardır.

Sindirim sistemimiz için mide asidinin optimal düzeyde olması gerekmektedir. Uzun süre mide asidini baskılayan ilaçlar veya antiasitler kullanmak mide asidini azaltır. (Bu ilaçlar hekim tarafından reçete edilir ve belli bir süre kullanılır.) Kişinin bağırsak florası bozuksa, toksin yüklüyse yine mide asidi azalır. Fakat belli gıdaların sindirilebilmesi içinde mide asidine ihtiyaç vardır.

Şimdi iki gıdadan örnek vereceğim:

Gluten; buğday, çavdar, yulaf ve arpada bulunan bir proteindir. Kazein ise sütte bulunan bir süt proteinidir.

Gluten ve kazein dediğimiz bu iki proteinin sindirilebilmesi için Pepsin enzimine ihtiyaç vardir. Pepsin enzimi yani mide asidi bu iki proteini parçalar. Eğer biz bu iki proteini tüketiyorsak ki hepimiz süt ve ekmek tüketiyoruz ve mide asidimizde az ise bu iki protein sindirilemez. Çok masum olarak tükettiğimiz bu iki gıdanın kimyasal yapıları değişir ve morfin, eroin gibi uyuşturuculara benzeyen maddelere dönüşür. (Bu alanda çok fazla çalışma mevcut)

Gluten glutenomorfine, Kazein ise kazomorfine dönüşür. Bu uyuşturucu maddeler kan beyin bariyerini geçip morfin gibi etki ederek beynin bazı bölgelerinin işlevini engeller. Otizm, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, anksiyete, otoimmün hastalıklar (sedef, romatoit artrit, ankilozan spondilit vb.) gibi hastalıklara zemin hazırlamış oluruz.

Bunun için sindirim sistemimiz çok önemlidir. Mide asidi bize lazımdır aksi takdirde proteinleri sindiremeyiz ve fayda göreceğimiz gıdalardan zarar görmeye başlarız.